Belevingsgerichte dagbesteding

Filosofie

Vanuit onze filosofie dat elk mens uniek en bijzonder is bieden wij al onze cliënten een op het individu afgestemd stimulerend (dag)programma. Dit kan alleen door kritisch naar de cliënt te blijven kijken en telkens opnieuw aan te sluiten bij zijn of haar mogelijkheden en behoeftes.  Op deze manier zorgen wij ervoor dat de cliënt niet overvraagd en niet tekort gedaan wordt en stimuleren wij de ontwikkeling op het hoogst haalbare niveau.
Om individuele en intensieve aandacht te geven werken wij in kleine groepen van maximaal vier cliënten.  Het aantal begeleiders is afhankelijk van de zorgbehoeften van de groepsleden. Meestal werken wij met één begeleider op twee cliënten; indien nodig bieden wij een-op-eenbegeleiding.

13

Dagprogramma

Ons dagprogramma is breed en gevarieerd. Hierbij kunt u denken aan activiteiten gericht op bewegen, vergroten van de zelfredzaamheid, verzorging, zintuigelijke stimulatie, massage, sensopathisch spel en andere ontwikkelingsgerichte activiteiten.
Er zijn mensen in ons team opgeleid om borstel- en gewrichtsdruktherapie (BGD) en de Sherborne-methodieken toe te passen. Ook zijn er begeleiders getraind in het contactgericht spelen.

Op het gebied van ondersteunende communicatie hebben wij de nodige kennis in huis. Er zijn medewerkers getraind in PODD, het vullen van een spraakcomputer en het gebruik van oogbesturing.

Aan ons dagcentrum zijn een muziektherapeute, een fysiotherapeut, een logopediste, een orthopedagoog, een prikkelcoach en een klankschalentherapeut verbonden. Elke cliënt kan hiervan gebruik maken. Ook is het mogelijk de eigen therapeut op Pertoeti te ontvangen.

Er is tevens plaats voor iemand met een beperking, om arbeidsmatig in de zorg bezig te zijn.

Integratie

Wij trekken er regelmatig op uit en werken zo aan de integratie van onze cliënten in de maatschappij. Boodschappen doen we samen op de markt of in de supermarkt.  Onze locatie grenst aan een bos waar we regelmatig te vinden zijn voor een wandeling. Ook de speeltuintjes in de wijk of de kinderboerderij zijn een geliefd uitje. En elke week zwemmen in het gemeentelijke zwembad en deelnemen aan een obstical run voor de nodige beweging.
Nog meer feest is een dagje naar speelpark de Splinter, de Genneper Hoeve of Dierenrijk Europa. En natuurlijk onze jaarlijkse uitjes zoals skiën, de kermis of een dagje Efteling. Samen met de ouders vieren we gezellig carnaval in de stadsschouwburg of vieren we feest bij Concerti Fetti.

Enkele jaren geleden zijn we gestart met de 18+ groep. Met de wat oudere cliënten bezoeken we festivals en gaan we kamperen. Voor deze activiteiten vragen we meestal een hogere eigen bijdrage i.v.m. de kosten die ermee gemoeid zijn.

Tevens staan wij open voor het ondernemen van activiteiten samen met andere doelgroepen.

15  16  

Vakantie

Een keer per jaar gaan we met onze dagbestedings cliënten een week of midweek op vakantie, met de zee als favoriete bestemming. Een leuke maar ook spannende week voor zowel cliënten als ouders. Onze vaste medewerkers, stagiaires en vrijwilligers gaan mee voor een intensieve een-op-eenbegeleiding. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten zorgt ervoor dat onze cliënten zich voldoende geborgd weten om volop te kunnen genieten van hun vakantie in een andere omgeving met nieuwe uitdagingen.
Om elk jaar een vakantie te kunnen organiseren zijn we afhankelijk van giften. Gelukkig lukt het bijna altijd om hiervoor voldoende middelen te verkrijgen.

18