Organisatievorm

Pertoeti is ondergebracht in een stichting met een ideële doelstelling. Wij voldoen aan de Zorgbrede Governancecode voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen.
Wij, de moeders van het eerste uur die Pertoeti hebben opgericht, vormen samen de directie en bewaken zo de kwaliteit van de zorg en dragen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.  Onze stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vier personen. Zij verrichten onbezoldigd hun werk.

Het kernteam wordt gevormd door twee persoonlijk begeleiders die de overige teamleden ondersteunen en begeleiden richting een zelforganiserend team.