Ons team

Wij werken in een klein, gemoedelijk team met gepassioneerde medewerkers met een pedagogische achtergrond. Wij, de oprichters en moeders van een kind met een ernstige verstandelijke beperking, vormen de directie. We  zorgen ervoor dat de pedagogisch medewerkers zich volledig bezig kunnen houden met de zorg en begeleiding van onze cliënten. Externe deskundigen vanuit verschillende disciplines, zoals een fysiotherapeut en prikkelcoach, bieden ondersteuning. Onze muziektherapeute is als medeoprichter nog steeds een belangrijke aanvulling van ons team.

Het personeelsverloop is gering zodat onze cliënten vertrouwd raken met hun verzorgers. We hebben enkele plaatsen voor stagiaires en werken met een vaste pool van invalkrachten, die voor een deel bestaat uit oud-stagiaires.
Deze (aankomend) professionals worden terzijde gestaan door vrijwilligers waardoor wij de intensieve begeleiding van cliënten nog beter kunnen vormgeven. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het kunnen aanbieden van uitstapjes, vakantie of logeren. Om te zorgen dat onze cliënten zo veel mogelijk vertrouwde gezichten om zich heen hebben, proberen wij deze vrijwilligers voor langere tijd aan Pertoeti te binden door het aanbieden van een vrijwilligerscontract. Wij selecteren op affiniteit en bij voorkeur ervaring met onze doelgroep. De vrijwilligers worden behandeld als collega’s en draaien, waar mogelijk,  volledig mee met de betaalde krachten wat betreft trainings- en scholingsaanbod en teamuitjes.
Ook voor niet zorggerelateerde activiteiten maken wij gebruik van vrijwilligers, bijvoorbeeld voor kluswerkzaamheden, ICT-ondersteuning en het maken van spelmateriaal.
Al onze medewerkers en vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Onze vaste medewerkers worden regelmatig bijgeschoold en kunnen zich specialiseren in een vakgebied. Zo hebben wij intern mensen met de volgende specialisatie’s:

-prikkelverwerking

-ondersteunende communicatie

-sherborne

-video interactie begeleiding

19