Pertoeti

Onder de naam Pertoeti runnen wij in Eindhoven een kleinschalige dag- en logeeropvang voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Ook staan wij open voor de hulpvraag van mensen met een lichamelijke beperking. De naam is afgeleid van het Italiaanse ‘per tutti’ en geeft treffend weer waar wij voor staan: iedereen is welkom, ongeacht hulpvraag of leeftijd!

Wij zijn twee moeders van kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. Onze ervaring is dat kinderen met een complexe hulpvraag binnen de reguliere instellingen niet altijd tot hun recht komen. Om onze kinderen de beste ontwikkelingsmogelijkheden te bieden hebben wij in 2004 het heft in eigen hand genomen en samen met medewerkers uit de zorg Pertoeti opgericht. Al bijna twintig jaar jaar geven wij met een klein enthousiast team elke dag weer invulling aan onze droom om ook mensen met een beperking helemaal zichzelf te laten zijn.
Wij onderscheiden ons op de volgende manieren van de reguliere zorg die de grote instellingen bieden:

Begeleiding, ondersteuning en zorg voor kinderen én (jong)volwassenen: wij hanteren geen leeftijdsgrenzen.

  • Combinatie van kleinschaligheid en professionaliteit: optimale zorg in een geborgen, huiselijke omgeving.
  • Een stimulerend en betekenisvol activiteitenaanbod, afgestemd op de hulpvraag van elke cliënt afzonderlijk.

  • Intensieve begeleiding: een-op-twee- en zo nodig een-op-eenbegeleiding.

  • Vertrouwde gezichten door een gering personeelsverloop en vaste invalkrachten.

  • Zoveel mogelijk contact met de buitenwereld door er geregeld op uit te gaan.

  • Naast reguliere ook incidentele inkoop van zorg mogelijk.

Hier vindt u onze Privacyverklaring Stichting Pertoeti, oktober 2020

8