Belangenbehartiging

KansPlus

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.
De ledengroep KansPlus-Sien regio Eindhoven/Helmond heeft een eigen website die u hier kunt vinden: www.kansplus-sien.nl.

Naar website

Ieder(in)

Ieder(in) is op 1 januari 2014 ontstaan uit de fusie tussen CG-Raad en Platform VG EN is de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking, (ook EMB/EMG) of chronisch ziekte.

Naar website

Terug naar de bossen

Tot de jaren ’70 werden mensen met een beperking in door de kerk gefinancierde instellingen gehuisvest en verzorgd. Eind jaren ’70 werd de roep om deelname in de samenleving door deze groep steeds luider.
De emancipatie werd vormgegeven door actie’s, bijvoorbeeld de demonstratie van 200 jongeren met en zonder handicap, de tocht liep vanaf de St. Maartenskliniek naar het Cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen welke totaal ontoegankelijk was voor gehandicapten.
Mensen met een beperking verlieten vanaf die tijd steeds meer de instellingen om hun plaats in de samenleving in te nemen. Na jaren van apartheid zijn mensen met een handicap onderdeel van onze maatschappij geworden. Maar deze toestand van gelijke kansen word nu bedreigd door de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte, dat zich heeft voorgenomen te bezuinigen op de VG sector, de ouderenbonden, WMO, AWBZ, de wajong, PGB, de WSW, het rugzakje, gelijke behandeling, buitengewone lasten aftrek, ondersteuning van lokale belangenorganisaties, FOKUS wonen, enzovoort, enzovoort…
De oude actievoerders van toen met de jongeren van nu hebben zich verenigd in de spontaan opgerichte actiegroep “Terug naar de bossen”.

Naar website