Doelgroep

Wij hanteren geen leeftijdsgrenzen voor onze cliënten; kalenderleeftijd zegt niets over het ontwikkelingsniveau en de beperkingen van een cliënt. Iedereen met een verstandelijke of meervoudige beperking kan bij ons terecht, ook als er sprake is van een complexe zorgvraag.

Het profiel van onze cliënten ziet er globaal als volgt uit:

Zij hebben een matige, een (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperking en daardoor permanent toezicht nodig. Sommigen beschikken over een volledige leerplichtontheffing, anderen bezoeken een school voor speciaal onderwijs. De derde groep betreft degenen die de leeftijd hebben bereikt dat ze van school af moeten.

Het actief taalbegrip is veelal afwezig of beperkt. Onze cliënten hebben hulp bij de verzorging nodig of zijn hiervoor geheel afhankelijk van de begeleiding. Daarnaast is er bij hen ook sprake van psychiatrische problematiek, zoals autisme of agressieregulatiestoornissen.
Al onze cliënten hebben veel behoefte aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Daarnaast kunnen wij passende zorg bieden aan bijvoorbeeld thuiszitters, die behoefte hebben aan een rustperiode,  stagiaires uit het ZML-onderwijs en cliënten die nog niet klaar zijn voor arbeidsmatige dagbesteding.

Denk je dat wij op een andere manier iets voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

20a