Ouders en verzorgers

U als ouder of verzorger neemt het grootste deel van de zorg van onze cliënten op zich. Uw kennis en inzicht zijn onontbeerlijk bij het helder krijgen van de hulpvraag. Samen werken wij aan één doel: het welbevinden van uw kind. Dit kan niet zonder veelvuldig overleg tussen u en onze begeleiders. Ieder jaar stellen wij samen met u de doelen vast waarop wij ons gaan richten en leggen dit vast in het ondersteuningsplan.
Minimaal twee maal per jaar nodigen wij ouders uit op een ‘avond voor ouders’. Op deze avonden informeren we ouders over ons beleid en gaan we in gesprek met ouders over hun wensen en ideeën. Daarnaast verbinden we regelmatig een interessant thema aan deze avonden, waarbij we iemand uitnodigen om hier invulling aan te geven.

Omdat wij veel waarde hechten aan de mening van ouders houden wij jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek. Elke ouder wordt gevraagd anoniem een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten gebruiken wij om ons aanbod en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Wanneer u niet tevreden bent dan gaan wij daar graag met u over in gesprek. Wij zullen ons best doen het probleem naar volle tevredenheid voor beide partijen op te lossen. Mocht dit voor u niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u gebruik maken van het ‘klachtenportaal’.

25