Professionaliteit

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze zorg. Het bieden van het beste voor onze kinderen is immers de drijfveer waarom wij Pertoeti hebben opgericht. Als orthopedagoog draagt een van ons de eindverantwoordelijkheid voor het pedagogisch beleid en daarmee voor alle zorg, begeleiding en ondersteuning die Pertoeti verleent.  De kennisoverdracht en scholing van onze medewerkers houden wij deels in eigen hand. Daarnaast kopen wij scholing in, bijvoorbeeld medicatietraining of specifieke trainingen van Cerein, bedoeld voor medewerkers in de gehandicaptenzorg.

Wij selecteren onze medewerkers op professionaliteit én enthousiasme.  Al onze begeleiders hebben een passende opleiding afgerond (bijvoorbeeld Sociaal pedagogisch werk of HBO-pedagogiek) en ervaring in de gehandicaptenzorg. Binnen Pertoeti worden zij getraind in het toepassen van de Ervaringsordeningstheorie van Timmers-Huijgens (www.timmers-ervaringsordening.nl) en de LACCS-visie (www.degeeterenmunsterman.nl/goed-leven). Ondersteund door deze aanpak biedt ons team een gevarieerd, stimulerend en flexibel zorgaanbod voor elke cliënt.

21