Zorg- en ondersteuningsaanbod

Wij proberen zoveel mogelijk het zorgaanbod aan te passen aan de zorgvraag van ouders en cliënten.
Heeft u een zorgvraag en denkt u dat wij daarin iets kunnen betekenen? Laat het ons weten!
Op dit moment bieden wij het volgende zorgaanbod.

Dagbesteding

(Op dit moment is er geen plaats. Wij werken niet met een wachtlijst omdat we niet verwachten dat er op korte termijn wel plaats zal zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.)

U kunt dagopvang inkopen voor een of meerdere dagen in de week. Bij deze cliënten komt de belevingsgerichte dagbesteding optimaal tot zijn recht omdat we hen voor langere tijd onder onze hoede hebben.
Wij bieden deze opvang aan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 15.30 uur. Op verzoek bekijken we in overleg met de teamleider of hier van afgeweken kan worden.

9

Buitenschoolse opvang, vakantieopvang en zaterdagopvang

(Op dit moment is er geen plaats)

Als uw kind naar school gaat of een andere zorginstelling bezoekt, kunt u bij ons terecht voor opvang buiten schooltijd, tijdens sluitingsdagen of de vakantie, en op zaterdag. Deze zorg is zowel regulier als incidenteel in te kopen.

Ambulante begeleiding bij u thuis

Vindt u het prettiger dat uw kind thuis begeleiding krijgt, dan bieden wij ook deze mogelijkheid. Dit kan op reguliere basis of incidenteel, bijvoorbeeld als u een avond uit wilt.

11

Logeren

(Op dit moment is er geen plaats)

Wij bieden vijf etmalen per maand de mogelijkheid om  bij ons te logeren. Wij hopen dit aanbod in de toekomst uit te kunnen bereiden.
Onze vaste cliënten kunnen hier gebruik van maken, maar deze zorg is tevens incidenteel in te kopen.
Ook hier bieden we intensieve zorg met één begeleider op twee cliënten. De begeleiding is uiteraard ook ’s nachts aanwezig en slaapt indien nodig bij de cliënt op de kamer.  Door middel van dit zorgaanbod wordt de thuissituatie ontlast, de leefwereld van de cliënt vergroot en kunnen zij zich eventueel ook voorbereiden op het wonen elders.

12