ANBI / kwaliteitskader

anbiStichting Pertoeti is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Stichting Pertoeti zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Stichting Pertoeti over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

Voor het behoud van de ANBI-status moeten stichtingen en verenigingen duidelijke informatie ter beschikking stellen over onder andere hun organisatie, activiteitenplannen en financiële positie. 

Daarnaast werkt Pertoeti volgens het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Het kwaliteitsrapport vormt een onderdeel van het jaarverslag.

 

Beleidsplan

 

kwaliteitsrapport jaarverslag 2022

anbi-format-655-zorginstellng-ib1131z2fol

 

kwaliteitsrapport jaarverslag 2021

Standaard formulier publicatieplicht Zorginstellingen 2021

 

Jaarverslag 2020

Kwaliteitsrapport 2020

Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen 2020

 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017