ANBI

anbiStichting Pertoeti is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Stichting Pertoeti zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Stichting Pertoeti over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

Voor het behoud van de ANBI-status moeten stichtingen en verenigingen duidelijke informatie ter beschikking stellen over onder andere hun organisatie, activiteitenplannen en financiële positie. Die informatie vindt u hieronder.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Kwaliteitsrapport 2020

Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen

Beleidsplan