Financiën

Cliënten van Pertoeti hebben een Persoonsgebonden budget (PGB) waaruit de zorgkosten betaald worden. Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig. Wij kunnen u in contact brengen met MEE, Zorgbelang Brabant of Naar Keuze ZON voor ondersteuning bij de aanvraag van een indicatie.

Wij ontvangen geen structurele subsidie en dekken onze kosten uit de bijdragen vanuit de PGB’s. Voor diverse extra activiteiten en de inrichting van onze locatie maken wij gebruik van incidentele subsidies en giften.

Wij Zijn een ANBI waardoor u uw gift kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

26