Sponsors

ANWB Fonds           

Een mooie donatie om een funtrain aan te schaffen. Door deze aanhanger aan onze fiets kan een begeleider met 3 cliënten op pad.

Eindhovensche Heerenzitting

Dankzij een gulle gift kunnen wij ook in 2016 met de cliënten op vakantie.

Rotary Valkenswaard

Dankzij de steun van de Rotary Valkenswaard kunnen wij gaan starten met het opknappen van de snoezelruimte.

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

NSGK

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven – dat is de droom van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Door de steun van de NSGK hebben wij in 2007 de huidige locatie in kunnen richten en zijn we in 2015 kunnen starten met het logeren.

VSBfonds

VSBfonds

Een samenleving waaraan iedereen meedoet, waar mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar inspireren, zich ontwikkelen en een bijdrage leveren.

Zo’n samenleving begint met mensen met een plan, een idee of een ideaal. Met mensen die denken en vervolgens doen. VSBfonds steunt deze mensen, niet alleen met geld, maar ook met kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Dankzij het VSB fonds hebben wij de huidige locatie in 2007 in kunnen richten en zijn we in 2015 kunnen starten met het logeren.

Kansfonds

KansfondsKansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

Dankzij het VSB fonds hebben wij de huidige locatie in 2007 in kunnen richten en zijn we in 2015 kunnen starten met het logeren.

Fonds verstandelijk gehandicapten

FvGDankzij de bijdrage van Fonds verstandelijk gehandicapten hebben wij onze huidige locatie in kunnen richten in 2007. Ook hebben zij een financiële bijdrage gegeven voor de Pertoeti vakantie 2015 en hebben zij de zomervakantieactiviteiten in 2015 mogelijk gemaakt.

Provincie noord Brabant

ProvincieDankzij financiële steun van de provincie is het mogelijk geweest om in 2004 Stichting Pertoeti op te richten.

Stichting de Nees

DeNeesStichting de Nees heeft ons in 2007 geholpen met het plaatsen van speeltoestellen in de tuin.

Fonds Welzijnswerk

Dankzij de financiële bijdrage van Fonds Welzijnswerk in 2015 zijn we kunnen starten met de logeeropvang.

Stichting Mitialto

MitialtoWij hebben twee schitterende hoog-laag bedboxen kunnen aanschaffen dankzij de hulp van Stichting Mitialto.

Dr. C.J. Vaillantfonds

VaillantfondsDe inrichting van de logeerruimte is mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Dr. C.J. Vaillant Fonds.

Stichting BLADT Charity

Stichting BladtEen financiële bijdrage voor de Pertoeti vakantie 2015

Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

RaboEen financiële bijdrage voor de Pertoeti vakantie 2015

KUHN groep Geldrop

KuhnEen financiële bijdrage voor de Pertoeti vakantie 2015